infolinia

Wydarzenia

  

 

22 kwietnia 2021
Zamknięcie przejazdów kolejowych w Szamotułach
Foto: materiały własne
W związku z prowadzonymi pracami remontowymi mieszkańców Szamotuł czekają utrudnienia związane z zamknięciem dwóch przejazdów kolejowych.


W związku z prowadzonymi pracami remontowymi mieszkańców Szamotuł czekają utrudnienia związane z zamknięciem dwóch przejazdów kolejowych.

W dniach od 26 kwietnia do 23 maja zamknięty będzie przejazd kolejowo-drogowy – Aleja 1-go Maja i ul. Ostrorogska w Szamotułach (DW 184). Objazd poprowadzi drogą powiatową nr 1855P i drogą wojewódzką nr 187, a dla pojazdów powyżej 3,5 t drogami wojewódzkimi nr 184, 116 i 187.
Natomiast przejazd kolejowo-drogowy – ul. Bolesława Chrobrego w Szamotułach (DW nr 184) zamknięty będzie w dniach od 4 maja do 18 czerwca. Objazd wyznaczono ulicami: dla pojazdów do 15t – łącznik ul. Bolesława Chrobrego z ul. Wojska Polskiego (droga wewn.); ul. Wojska Polskiego w Szamotułach (DW 187) oraz ul. Dworcową w Szamotułach, a dla pojazdów powyżej 15t - ul. Wojska Polskiego w Szamotułach (DW 187); drogą wojewódzką nr 187 (przez Gałowo i Lipnicę); drogą wojewódzką nr 306 (na odcinku od Lipnicy do Sękowa), drogą wojewódzką nr 92 (na odcinku od Sękowa do drogi ekspresowej S11); drogą ekspresową S11 (na odcinku od drogi krajowej nr 92 do węzła Napachanie).

Na fotografii: przejazd na Alei 1 maja

FOT. ARCHIWUM UMiG SZAMOTUŁY


15 kwietnia 2021
Parlamentarzyści niezadowoleni
Foto: materiały własne
Po raz kolejny spotkał się Wielkopolski Zespół Parlamentarny. Tematem posiedzenia było omówienie potrzeb inwestycyjnych regionu dotyczących infrastruktury komunikacyjnej.


Po raz kolejny spotkał się Wielkopolski Zespół Parlamentarny. Tematem posiedzenia było omówienie potrzeb inwestycyjnych regionu dotyczących infrastruktury komunikacyjnej.

Oprócz posłów i senatorów w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, m.in. marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Stowarzyszenie Metropolia Poznań reprezentował Bogdan Frąckowiak, zastępca dyrektora biura Stowarzyszenia pełnomocnik zarządu Stowarzyszenia ds. Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
Uczestnicy spotkania wyrazili negatywną opinię dotyczącą sposobu rozdziałów środków z budżetu państwa na wsparcie inwestycji lokalnych. Jak pisze Tomasz Cylka z „Gazety Wyborczej” w relacji z posiedzenia „budowa dróg, mostów a nawet linii kolejowych planowana jest bez konsultacji z samorządami. A pieniądze są dzielone uznaniowo – według politycznego klucza”. W dalszej części relacji red. Cylka przytacza wypowiedź Marii Małgorzaty Janyski z Koalicji Obywatelskiej: „Przykłady z ostatnich lat świadczą o tym, że rząd nie liczy się ze zdaniem władz gminnych, powiatowych czy wojewódzkich. Owszem zasięga opinii, ale w większości przypadków nie bierze ich pod uwagę. Tymczasem zdanie samorządów, które są najbliżej mieszkańców powinny być wiążące.”
Jako przykłady inwestycji, które otrzymały wsparcie z powodów politycznych podano plany budowy mostu przez Wartę w okolicach Lichenia i połączenia kolejowego pomiędzy Turkiem, a Koninem.
Jak pisze w swoim artykule Tomasz Cylka, „z wyliczeń Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski wynika, że w dwóch ostatnich edycjach przydziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 226 wielkopolskich gmin aż 100 nie uzyskało żadnego wsparcia. Ten sam problem dotyczy 6 z 31 powiatów – to poznański, gnieźnieński, wrzesiński, a także śremski, kościański i wolsztyński”.


8 kwietnia 2021
Jest przetarg Wielkopolski na studia dla Kolej Plus
Foto: materiały własne
Samorząd województwa wielkopolskiego zdecydował się na ogłoszenie postępowania na prace studialne niezbędne do realizacji programu Kolej Plus.


Samorząd województwa wielkopolskiego zdecydował się na ogłoszenie postępowania na prace studialne niezbędne do realizacji programu Kolej Plus.

Samorządy mają coraz mniej czasu na przygotowanie wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego. Dokument trzeba dostarczyć do PKP PLK do końca października. Tymczasem w Polsce ogłoszono zaledwie kilkanaście przetargów, a w wielu z nich oferty znacznie przekraczają kosztorysy.
W biuletynie zamówień publicznych pojawił się właśnie przetarg ogłoszony przez Województwo Wielkopolskie na opracowanie wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dla trzech z pięciu zgłoszonych przez samorząd projektów: na rewitalizację kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390 / 236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec, rewitalizację linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły oraz rewitalizację linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń. Każdy z tych projektów stanowi oddzielne zadanie w przetargu.
W postępowaniu samorządu cena będzie stanowić tylko 60 proc. kryterium. Po 20 proc. punktów będzie można otrzymać za dodatkowe doświadczenie eksperta w dziedzinie analiz ruchu pasażerskiego oraz dodatkowe doświadczenie eksperta w dziedzinie analiz ruchowo-eksploatacyjnych. Oferty będą przyjmowane do 12 maja. Na tym etapie nie podano kosztorysu inwestorskiego.

za: rynek-kolejowy.pl

Podpis pod fot.: Czy doczekamy się dnia, w którym do Rogoźna dojedzie pociąg z Czarnkowa?


6 kwietnia 2021
Modernizacja na linii Poznań – Szczecin zakończy się w terminie – zapewnia PKP PLK SA
Foto: materiały własne
Centrum Unijnych Projektów Transportowych w przypadku magistrali E59, na odcinku od Poznania do Szczecina, wskazał na krytyczne ryzyko utraty unijnego dofinansowania – informuje portal rynek-kolejowy pl. Redakcja portalu zapytała PKP Polskie Linie Kolejowy o postęp prac na linii.


Centrum Unijnych Projektów Transportowych w przypadku magistrali E59, na odcinku od Poznania do Szczecina, wskazał na krytyczne ryzyko utraty unijnego dofinansowania – informuje portal rynek-kolejowy pl. Redakcja portalu zapytała PKP Polskie Linie Kolejowy o postęp prac na linii.

Warta 4,1 mld złotych modernizacja magistrali E59 na odcinku od Poznania do Szczecina Dąbia (odcinek od Wrocławia do Poznania jest na ukończeniu) znalazła się na liście projektów, które oceniono jako „krytyczne”. Powodem ma być trudność i wielkość inwestycji, która w dodatku późno się rozpoczęła. Komplet umów na nią podpisano dopiero w styczniu 2020. Rynek Kolejowy poprosił PKP PLK o wyszczególnienie, co udało się dotąd zrobić na poszczególnych odcinkach.
Między Poznaniem Głównym a Wronkami podróżni korzystają już z nowych peronów na stacjach i przystankach Poznań Wola, Kiekrz, Rokietnica, Pamiątkowo, Baborówko, Szamotuły, Pęckowo i Wronki. Trwa przebudowa pozostałych peronów w Rokietnicy, Szamotułach, Pęckowie i Wronkach.
– Pociągi jeżdżą dwoma nowymi torami z siecią trakcyjną i nowoczesnymi urządzeniami sterowania na szlaku Poznań POD (Jeżyce) – Kiekrz oraz jednym na szlakach Poznań Główny – Poznań POD (Jeżyce) i Kiekrz – Wronki. Na sąsiednim torze wykonawca m.in. wzmacnia podtorze, układa szyny, montuje sieć trakcyjną i przebudowuje obiekty inżynieryjne. Prace są najbardziej zaawansowane między stacją Poznań Główny a Poznań POD (Jeżyce) – wyjaśnił portalowi Radosław Śledziński z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.
Na odcinku Wronki – Słonice przebudowywane są perony w Drawskim Młynie, Podleścu, Mierzęcinie Strzeleckim i Bierzwniku. Następnie rozpocznie się modernizacja sąsiednich peronów. Etapowo prowadzone prace umożliwiają podróżnym korzystanie z pociągów przez cały czas prowadzenia inwestycji.
Między Dobiegniewem a Bierzwnikiem gotowy jest jeden tor. Na sąsiednim oraz na pozostałych szlakach realizowane są prace związane ze wzmacnianiem podtorza, układane są podkłady i szyny, przebudowywane są obiekty inżynieryjne. W okolicy Krzyża Wlkp. dla zapewnienia sprawnych przejazdów bez konieczności przesiadek do komunikacji zastępczej pociągi korzystają z tymczasowego bajpasa – umożliwia on modernizację wiaduktu kolejowego nad linią Tczew – Kostrzyn (nr 203) – wyjaśnia Śledziński.
Na odcinku Słonice – Szczecin Dąbie gotowe są już nowe perony w Choszcznie, Starym Klukomiu, Kolinie, Morzycy, Szczecinie Zdunowie oraz Reptowie. Kolejne przebudowywane są w Dolicach, Ziemomyślu, Miedwiecku i Grzędzicach oraz (kolejne perony) w Szczecinie Zdunowie i Reptowie. Przed budową nowego, rozebrano konstrukcję peronu nr 3 na stacji Stargard, na której postępują prace w przejściu podziemnym oraz przy modernizacji wiaduktu kolejowego na ul. Wyszyńskiego. Docelowo przebudowane zostaną także wiadukty na ul. Składowej, Pierwszej Brygady oraz Bogusława IV.
Na ok. 56-kilometrowym odcinku między Słonicami a Szczecinem Dąbie PLK zrealizowały już roboty wyprzedzające. W 2018 r. zakończyła się wymiana szyn, podkładów i oczyszczanie tłucznia. Obecnie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu wzmacniane jest podtorze oraz montowana nowa sieć trakcyjna. Prace zakończono na jednym torze między Słonicami a Choszcznem, Dolicami a Kolinem oraz Reptowem a Szczecinem Dąbie. Największe zaawansowanie widać między Choszcznem a Kolinem – powiedział rzecznik PLK.
PKP Polskie Linie Kolejowe stoją na stanowisku, że „krytyczna” ocena stanu realizacji prac i utraty unijnych środków jest w wypadku modernizacji północnego odcinka E59 nieuzasadniona.
– Planowany termin zakończenia zasadniczych prac w IV kw. 2022 r. nie jest obecnie zagrożony. Zwiększenie prędkości na trasie do 160 km/h będzie możliwe po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. Najszybsze pociągi między Poznaniem a Szczecinem pojadą w niecałe 2 godz. Inwestycja jest realizowana za ok. 4,1 mld zł przy ok. 1,8 mld zł dofinansowania z instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę”.

za: rynek-kolejowy.pl

FOT. PKP PLK SA


1 kwietnia 2021
Wielkanoc 2021
Foto: materiały własne
29 marca 2021
Kolejowe, pierwsze potrzeby
Foto: materiały własne
Stan obecny, najpilniejsze zadania dotyczące inwestycji w Poznańskim Węźle Przesiadkowy – to niektóre z tematów poruszonych w trakcie ostatniego posiedzenia Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego. Inicjatorem spotkania byłą poseł Joanna Jaśkowiak.


Stan obecny, najpilniejsze zadania dotyczące inwestycji w Poznańskim Węźle Przesiadkowy – to niektóre z tematów poruszonych w trakcie ostatniego posiedzenia Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego. Inicjatorem spotkania byłą poseł Joanna Jaśkowiak.

Oprócz parlamentarzystów w spotkaniu online wzięli też udział przedstawiciele PKP, samorządowcy i eksperci. Wśród uczestników byli m.in. wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, Ireneusz Merchel prezes zarządu PKP PLK SA oraz Bogdan Frąckowiak, pełnomocnik zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań do spraw Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
Stacja Poznań Główny w 2019 roku, pod względem liczby pasażerów, którzy przez stację przejechali, była na pierwszym miejscu w Polsce. W całym roku 2019 przez Poznań Główny przejechało około 21 mln podróżnych, na dobę było to 62 tysiące. Na dobę przez Poznań Główny przejeżdżało ok. 500 pociągów pasażerskich.
Uczestnicy spotkania zgodzili się z tym, że aby poprawić funkcjonowanie Poznańskiego Węzła Komunikacyjnego należy w pierwszej kolejności:
- dobudować drugi tor z Poznania do Piły, co pozwoli rozbudować ofertę dotyczącą ruchu pasażerskiego
- wybudować trzeci tor na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód, co zwiększy przepustowość na wyjeździe z Poznania w kierunku wschodnim
- dobudować tor na stacji Poznań Główny
- zrealizować inwestycje zgłoszone do programu Kolej Plus. Chodzi o połączenia Śrem – Czempiń, Poznań – Międzychód, Czarnków – Rogoźno oraz Konin – Turek i Gostyń – Leszno.
Ireneusz Merchel prezes zarządu PKP PLK SA sugerował przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem studium planistycznego dla wymienionych, nowych połączeń. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego zwrócił uwagę na fakt, że Wielkopolska jest regionem, który na remonty linii kolejowych przeznacza rocznie duże fundusze z budżetu województwa. Dodał też, że żadne województwa w Polsce nie zgłosiło do programu Kolej Plus takiej liczby projektów jak województwo wielkopolskie.
Termin złożenia kompletnej dokumentacji dotyczącej budowy pięciu nowych połączeń jest odległy, trzeba to zrobić do końca października tego roku.


Kampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl